atitūpti


atitūpti
atitū̃pti, atìtupia, atìtūpė intr. , attū̃pti K, , atatū̃pti 1. refl. Š, sulenkti kojas tupiant (apie paukščius, vabzdžius): Višta tupia, atsìtūpė gūžtoje . Atsìtupia bet kur i pameta kiaušinį [višta] Klt. Atsitūps kurtinė perėti ant žemės, ir per porą žingsnių jos nepastebėsi sp. Prisikimšus gurklį, puikioji antis vėl atsìtūpė Db. Gaidelis įsitaisė gerą laktą atsitū̃pti Grš. 2. refl. nusileisti žemyn, ant kokio pagrindo: Atsìtūpė žvirblelis ant tvoros – capt i pagavo katinas Ėr. Žvirbliai atsìtūpė ant lango briaunos NdŽ. Paukščiukas an krūtinės atsitūpė tam žmoguo Kv. Gegė, pakelta aukštyn, atsitūpė ant apušės ir ėmė skardžiai giedoti Blv. Visas devynias vėtružė laužė, mun, Dieve, laikyk viršūnelę – raibai gegutei atsitūpti StnD6. [Gegutė] atsitū̃pus terp lapukų vis tik džiaugias ku kū, ku kū DrskD251. Bepjaunant atlėkė varna, atsitūpė medyje ir kranksi LTR(Žal). Ir atbėgo uodelis, atsitūpė ant šakos LTR(Grv). ^ In baslio atsitūpęs negiedosi Užp. Ir laibas, ir ilgas, atsitūpė žolėj – nesimato (lietus) LTR. 3. K užimti tupimą padėtį. | refl. R, , Sut, K, Rtr, Š, J.Jabl, , Trk, Vkš, Ps, Sb, Ml, Lzd: Tupėk atsitū̃pęs rinkdamas uogas J. Lepšiukų tai tiltais, atsitūpsì – par dvi vietas ir kašikas pilnas Kvr. Atsìtūpė [melžti], trūksta blauzdos, kraujas bėga Vdn. Atsìtūpė i teip su kojoms šokuo[ja] kaip varlė Gd. Ateina pri tos kumelės muno, sako, atsìtūpė, pradėjo pančioti Tl. Nuleka tą kuoliuką kalti, atsitū̃pęs kala, i prikala šarkuo kampą Vvr. Atsitū̃pt negaliu, pasilenkt negaliu, nebe viekas Sdb. O kada slidu, tai aš atsisėdu, atsìtupiu ant batų Pn. Leja botagu, kad net atsìtupi, par blauzdas Skp. Prie ratam atsitū̃p’ ir tupy (tupėk) pavėny! (ps.) Tvr. Atsìtūpė pri duobelės i gera [alų] Žr. Meistras matė kareivį, uždegus pluoštą šiaudų, atsitūpus ir ėmus svilinti avilio landas P.Cvir. Atsitū̃pę gardžiai šakelių pumpurus valgom K.Donel. Marškinėliai – ištisinėliai, atsitūpia – lig žemelei LLDI86(Žml). | prk.: Kol gali, eik, atsitū̃psi ir atsitū̃psi Krš. Ką gi tu bešokinėji, kad atsìtūpei žemai; visi žino! Mžš. ^ Atsitūpus kaip sena višta pakrūmėje KrvP(Rs, Brt). Atsitūpė kaip šuo ant uodegos, kad gaspadorius paglostytų KrvP(Vlkv). Atsitūpia kaip višta an kiaušinių, ir nebeiškrapštysi Šmn. Vargas atsitūpęs tavęs lauks N. Norint čia išbėgsi, kitur vargas atsitūpęs tavęs lauks B283,316. Atsitū̃pk, kad toks geras – paglostysiu (iron.) Snt. Tup kertutėj atsitūpus su žaliu sijonu (šluota) LTR. Aukštai atsitūpęs, o pajudintas žvengia (varpas) LTR(Vdk).refl. pritūpti savo reikalu: Reikia atsitū̃pt – ieškok vietos Pl. ^ Neatsitūpęs neatsibūsi LTR(Rm). 4. refl. sulenkti užpakalines kojas tupiant (apie kai kuriuos gyvulius): Tegu atsitū̃pia tik in pečiaus, aš jį (katiną) pagausiu Klt. Atsitū̃pęs ūsą kraipo kraipo, marod, jau šoks prie ančiukų jisai (katinas) Jrb. Atsitūpęs [šeškas] ant kranto upės, ežero, tvenkinio, kantriai laukia, kol atplauks žuvytė Blv. Lapė, pabėgusi už ėglio, atsitūpė ir žiūri, kas bus toliau LTR(Rk). Šunys teip pat atsitūpė i žiūri vienas į kitą LTR(Rm). Vilkas nubėgo į mišką ir atsitūpė po tankia eglaite LTR(Šlv). 5. refl. šnek. pritūpus atsisėsti: Mamunelė atsìtūpė pri munęs Žeml. Kogi čia atsìtūpei: nosė pridulkės! Mžš. Prašom prašom, biškį atsitū̃pk, nepasiusi, ne ožkos šūdas . ^ Neatsitū̃pęs nepadarysi (neprisėdus rimtai prie kokio darbo, nieko neišeis) Ign. 6. refl. prk. apsigyventi: Ašiai toj lūšnelėj atsìtūpiau ir tupiu Pl. ^ Blaškosi, vietos nesurasdamas kur atsitūpti KrvP(Vlkv). 7. refl. Jnš, Tlž šnek. atsisėsti į kalėjimą: O aš tau taip pasakysiu: jeigu Jonelis bus šuo – visi atsitūpsim K.Saj. Jie tave taip pakels, kad tu atsitūpsi A.Gric. \ tūpti; anttūpti; aptūpti; atitūpti; įtūpti; ištūpti; nutūpti; patūpti; pritūpti; sutūpti; užtūpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • patūpti — patū̃pti, pàtupia, pàtūpė 1. intr. atsitūpti po kuo: A čipu ripu maži višteliai razumni buvo – pasuolėj patūpė (d.) Tvr. 2. tr. NdŽ aptūpti. | refl. tr.: Pasìtūpė višta kiaušinį Š(Sl). 3. intr. NdŽ liautis skridus, nutūpti: Ir atlėkė drabnų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutūpti — sutū̃pti, sùtupia, sùtūpė intr. 1. K, KŽ, Klvr visiems sulenkti kojas, atsitūpti (apie paukščius, vabzdžius): Prilesę žąselės sutūpdavo prieš saulelę ir snausdavo Š. Antys šalimais sutū̃pusios ramiai ilsėjosi NdŽ. Katėjo neramiai sutūpusios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsitūpimas — atsitūpìmas sm. (2) K 1. Sut → atitūpti 1 (refl.). 2. KlK33,31 → atitūpti 3 (refl.). tūpimas; atsitūpimas; įtūpimas; nutūpimas; patūpimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutūpti — nutū̃pti, nùtupia, nùtūpė 1. intr. R267, MŽ358, Sut, K, L, Š, Rtr, KŽ, DŽ liautis skridus, nusileisti ant kojų: Nutupiu ant kokios vietos N. Gegutė niekuomet nenùtupia ant drebulės NdŽ. Vos tiktai nutūps kuisis ant jaučio sprando, tas kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anttūpti — anttū̃pti, añttupa, añttūpė (ž.), ančtū̃pti žr. užtūpti: 1. ^ Leka baltas paukštelis be sparnų, be kojų, ančtupa ant šakų, ant medžių ir ant žemės (sniegas) S.Dauk.║ tr., intr.: Añčtūpė varna an žąselę Pvn. Ančtūpė purkuotę LTR(Tl). 2. Aš aną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptūpti — aptū̃pti, àptupia, àptūpė 1. tr. Š, Rtr, KŽ, Dkš, Skr, Ėr, Ds, Brs tupiant apglėbti sparnais, apkėsti, apgaubti: Višta àptupia vištyčius J. Kalakutė daug àptupa kiaušinių Klm. Kad višta neàptupia visų kiaušinių, keli vis užšąla Mžš. Nė višta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištūpti — ištū̃pti, ìštupia (ìštūpia K), ìštūpė tr.; N išperėti. tūpti; anttūpti; aptūpti; atitūpti; įtūpti; ištūpti; nutūpti; patūpti; pritūpti; sutūpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritūpti — pritū̃pti, prìtupia, prìtūpė intr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. kiek sulenkti kojas tupiant (apie paukščius ir vabzdžius): Stovėdamas upelio žiotyse prieš srovę jis (pilkasis garnys) pritupia ir paplaka vandenį sparnais sp. Ančiukas turėjo pritūpti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tūpti — tū̃pti, tùpia (tū̃pia K, Škn, Dkš, Brž, tum̃pa Slm), ė intr. 1. R, MŽ, N, J, L, Rtr, FrnW, KŽ leistis, lenkiant kojas (apie paukščius, vabzdžius): Višta tùpia, atsitūpė gūžtoje DŽ. Žąsys tū̃pia į gūžtas NdŽ. Kur reikia vaikščiot, tai tenai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtūpti — užtū̃pti, ùžtupia, ùžtūpė 1. tr., intr. N, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Prl lekiant nutūpti, nusileisti ant ko: Nei viena musytė neùžtūpė DrskŽ. Bitys ùžtupia ant jo i nelekia Jrb. Būriais manduliais lekia špokai ir ùžtupia vyšnias Skr. Musis… …   Dictionary of the Lithuanian Language